otrdiena, 2011. gada 27. septembris

Studijas domātas visiem, kuri vēlās saistīt savu turpmāko dzīvi ar vizuālo mākslu. Tā nav tradicionālā valsts mākslas skola, lai gan visi pasniedzēji, kas te darbojas, ir labi pazīstami ar valsts skolu uzbūvi un darbu un paši ir šajā sistēmā strādājuši.Tādējādi šajās studijās tiek likti pamati darbam saistītam ar vizuālo mākslu  vai profesionālām vizualās mākslas studijām valsts skolās (koledžā vai Mākslas akadēmijā).  Studijas ir ilglaicīgas- 3-5 gadi, tomēr tas ir arī tamdēļ, ka mācības notiek no skolas brīvajā laikā un pārlieku liela slodze nav iespējama.Mācības notiek 2 reizes nedēļā pa 3 stundām vienlaicīgi apgūstot divus atsevisķus priekšmetus.
Mācību maksa ir augstāka nekā valsts skolās, jo te par mācību programmām un visu, kas skolā atrodas atbildam mēs paši un no valsts atbalstu un iejaukšanos neprasam. Tātad maksa ir- 50.-Ls mēnesī. Maksa veicama par 1 mēnesi uz priekšu.Tā kā mēs neiesaistamies valsts dotāciju programmās, bet vēlamies, lai arī jums mācību maksa būtu pēc iespējas patīkamāka, piedāvājam vienkāršāko atlaižu sistēmu:

-          Ja atrodat vēl vienu līdznācēju uz Jauniešu mākslas studijām, jūs saņemat 10% atlaidi,
-          ja 2- 25% atlaidi,
-          ja 3- 50%,
-          ja 4- 75%,
-          ja 5- 100%

L
Lai izdodas!! Būsiet gaidīti!


Pirmajos 3 gados pamatpriekšmeti ir "Darbs materiālā" un "Mākslas valodas" pamati.  Priekšmeta „Darbs materiālā” galvenais mērķis:
-          apgūt un prast pielietot dažādus materiālus savu uzdevumu izpildē zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā un kompozīcijā. Attīstīt un pilnveidot telpisko domāšanu un uztveri. Izprast dažādu materiālu īpašības veicot savu kompozicionāro ieceru veidošanai. Studijas ir ļoti saistošas un ļauj katram dalībniekam savām rokām sajust un apzināt dažādu materiālu iespējas darbam vizualajā mākslā.
Priekšmeta Vizuālās mākslas valoda mērķis:  
-          apgūt mākslas valodas pamatus, iepazīstot dažādus mākslas stilus, to attīstība gaitu. Praktiski vingrinoties, iemācīties saprast un pielietot mākslas valodu un izteikt sevi tajā. Faktiski tas ir darbs ar dažādu mākslas vēstures stilu paņēmieniem ar domu izprast tos vairāk un pamēģināt izmantot attiecīgā laika mākslas valodu, lai izteiktu savu domu vizuālās mākslas darbā.
Priekšmets „vizuālās mākslas valoda”  tiek apgūts 3 gadu laikā, pēc kam tā vietā nāk priekšmeti: „Vizuālās mākslas kompozīcija” un tad- „Gleznošanas tehnoloģija”.
Studijas notiek Rīgā, Cēsu ielā 8 Terēzes Zaķes mākslas studijā. Grupas Studijām tiek komplektētas bez pārtraukuma un sāk mācības ar katra mēneša vidu. Tomēr grupu daudzums ir ierobežots. Mācību laikā studējošais var sarunāties ar pasniedzēju gan latviešu, gan krievu valodā te nekādu ierobežojumu nav. Mācības pamatā noris no 15.00-18.00, tomēr ir iespējams komplektēt grupas arī ar citiem mācību laikiem par to sazinoties ar mums pa tel.: 
26786611 vai 
e-pastu: macibas@gmail.com